16 nov. 2018

Smith Wigglesworth - Trons apostel

Jag har nyligen läst en bok av Smith Wigglesworth och jag har även läst en del om honom.

Wigglesworth var utan tvekan en av de "stora" världsevangelisterna. Under uppväxttiden gick han först till en Episkopalkyrka, då han var tretton år gick han till en Weslyansk Metodistkyrka. Då han var sexton år fick han kontakt med Frälsningsarmén. En av dem som skrivit Wigglesworths historia beskriver dåtidens Frälsningsarmé på följande sätt: "Under dessa dagar upplevde man inom Frälsningsarmén en häpnadsväckande nivå av Guds kraft. Många föll  under Andens kraft och kunde ibland bli liggande under 24 timmar. De bad, fastade och ropade om femtio eller hundra frälsta under veckan och de fick normalt det som det bad för."

Smith Wigglesworth blev soldat i Frälsningsarmén och blev senare förälskad i en frälsningsofficer som hette Mary Jane Featherstone. Kärleken blev så stark att de till slut måste gifta sig. Mary Jane fick då sluta som officer. På den tiden fick officerare bara vara gifta med officerare.

Såvitt man vet avslutade inte Smith Wigglesworth sitt soldatskap i Frälsningsarmén utan var soldat till sin död 1947.

Wigglesworth hade en framgångsrik helandetjänst och tusentals blev frälsta och helade vid hans möten. Vid flera tillfällen uppväckte han döda.

Mary Jane dog plötsligt 1913. Wigglesworth bad för henne och befallde döden att släppa henne. Hon kom tillbaka till livet och sa "Smith-Herren vill ha mig nu". Med stor sorg svarade Wigglesworth "Om Herren vill ha dig, ska jag inte hålla dig tillbaka".

Wigglesworths tjänst grundades på fyra principer:
1. Läs Guds ord.
2. Ta in Guds ord till dess det intar dig.

3. Tro på Guds ord.
4. Handla på Ordet.

Källor:
Guds generaler - Roberts Liardon
Smith Wigglesworth trons apostel - Stanley Howard Frodsham
Diverse artiklar på internet


Boken jag läste av Wigglesworth var "Ständigt växande tro". Du kan läsa mer om boken HÄR.

/PB

Inga kommentarer: