19 nov. 2018

Utbildningen av pastorer ödesfråga för församlingarna

- Sven Nilsson i Hemmets Vän -
I den kris som friförsamlingsrörelsen levt med sedan 1970-talet har frågan om ledarskap fått stor uppmärksamhet. Både församlingsfolket och pastorskåren har känt behov av en fördjupad insikt om ledarskapets funktion i den kristna församlingen. Alltför mycket har man lagt vikt vid ledarskap som management – att få till och hålla ihop en verksamhet. Men det finns en annan dimension i att vara församlingstjänare och pastor. Hur förhåller vi oss till Jesu egna ord, att det är han som bygger sin församling? Hur leder Jesus sin församling fram till enheten i tron och hur formar han den till att vara ett uttryck för hans fullhet?

I ett apostoliskt perspektiv är svaret: genom den helige Ande och Ordets tjänst. Den centrala uppgiften för en församlingspastor är Ordets och bönens tjänst. Församlingen är den helige Andes gemenskap och Ordet är det incitament som får den troende att ”i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus”. Därmed blir frågan hur utbildningen av pastorer förhåller sig till Skriften som uppenbarelse och dess anspråk att vara det av Gud anvisade medlet för att forma livet i en kristen församling. Detta kommer att bestämma det teologiska innehållet som blivande pastorer för med sig in i sin församlingstjänst.


Idag formas utbildningen av pastorer inom samtliga samfund och kyrkor utifrån ett akademiskt betraktelsesätt där kristen tro och andlig erfarenhet förlorar sin egenart i ett filosofiskt och psykologiskt tolkningsmönster.


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: