26 nov. 2018

Foster kommer inte att räddas vid sena aborter

- Världen idag -
Vården ska inte ska försöka rädda sent aborterade foster. Så kan man tolka ett aktuellt besked från Socialstyrelsen, dess rättsliga råd och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Världen idag skrev tidigare i år om det konsensusdokument om sena aborter som tagits fram av Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG, Svenska barnmorskeförbundet och Svenska neonatalföreningen.

Rekommendationerna togs fram på inrådan av Socialstyrelsen, efter att en barnläkare sommaren 2017 berättat att hon försökt rädda sent aborterade foster som uppvisat livstecken.

I sitt dokument slår yrkesföreningarna fast att inget sent aborterat foster ska utsättas för livräddande vård, även om det uppvisar livstecken eller stöts ut efter den övre gräns för abort som satts av Socialstyrelsens rättsliga råd: 21 veckor och 6 dagar.

Visserligen förbjuder lagen abort om ett foster kan anses livsdugligt. Men om en gynekolog i förväg bedömt att ett foster inte vore livsdugligt efter en sen abort, och om Socialstyrelsen gett sitt tillstånd, så menar yrkesföreningarna att detta ska respekteras även vid själva aborten.


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: