9 nov. 2018

Inför söndagens texter (1) - DEN YTTERSTA TIDEN

- Bengt Pleijel -
Am 4:12-13     Matt 24:3-141     Joh 2:28-3:3    Ps 39:5-8
DEN YTTERSTA TIDEN
kommer på söndag! Det är söndagens tema. Denna värld har sin början. Den kommer att få sitt slut. Vi börjar ana att det skall bli så. Utan bra klimat ingen mat. Utan EL går allting fel. Vi förorenar och fördärvar. Förstör luft och smutsar vatten. Det sista programmet för Fråga Lund i år skrämde upp oss. ”Tänk om en asteroid, 10 km stor, far emot oss med en fart av 30 km i sekunden och med en sprängkraft av 7 miljoner Hiroshiabomber”, sa Gabriella. Ingen munter tanke! Men det händer så sällan. Vart hundra miljonte år. Men alla applåderade och många glada skratt hördes.
 
Vad säger Jesus om detta? Vad får Jesu vänner för råd?
 
Jesus kommer i dagens texter med tankar som kan verka skrämmande. De talar om stridslarm och krig, om svält och jordbävningar, om hat och motstånd, om bedragare och kalla hjärtan. Himmel och jord skall förgå, säger Jesus. Här skall inte lämnas sten på sten. ”Hela rasket ska rivas”. Vi suckar.
 
Men det är inte bara vi som suckar. Vi vet ju att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas (Läs Rom 8:18-22). Men där människor ser all framtid i svart, får Jesu vänner se något mer. Detta rop i skapelsen är inte en döendes sista rop. Inte dödsrosslingar. Jesus säger i dagens evangelium att det är FÖDSLOVÅNDOR. Något nytt skall födas fram. Nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte (2 Petr 3:13).
 
Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: