29 nov. 2018

Mer än ett halvt sekel med karismatisk väckelse – men vad blev det av den?

- Bengts blogg -

"Trots att förnyelsen ebbade ut tror jag inte vi står på ruta noll idag. Det andliga skeendet i Sverige under senare delen av 1900-talet var väsentligt. Förnyelsen dog inte ut men övervintrade i olika lokala gemenskaper och bönegrupper i församlingarna. Men jag tror att Anden talar till församlingarna idag igen om att det räcker inte längre med business as usual. Det räcker inte med små mysiga grupper, än så andligt levande,  om man inte når ut ens i den egna församlingen och än mindre förmår adressera de stora utmaningar som vårt samhälle står inför idag."

"En orealistisk dröm? Lika lite eller lika mycket orealistisk som Martin Luther Kings dröm om ett samhälle utan diskriminering. Vare sig realistiskt eller inte betraktad ur ett inomvärldsligt perspektiv, som kristna är vi kallade att vända våra hjärtan till Gud som kommer oss till mötes i Jesus Kristus och följa honom. För människor är det omöjligt men för Gud är allt möjligt. För oss kristna finns därför ingen genväg förbi en andlig väckelse.
    Nej till självtillräcklighet, ja till en ekumenik som inbegriper hela kristenheten
    Nej till att låta lärostrider skymma sikten för den enhet vi redan har i Jesus Kristus
    Nej till att låta tidsandan överskölja oss och stå i vägen för ett överlåtet lärjungaskap
    Total öppenhet för den helige Ande och Andens gåvor"


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: