13 jan. 2009

Den andra missuppfattningen

I går skrev jag utifrån Matteus 7 om Två vägar, två hus och två missuppfattningar.
Inlägget i går handlade om missuppfattningen om de två vägarna. I dag handlar det det om missuppfattningen om de två husen.

Jesus berättar i Matteus 7 om två män som bygger varsitt hus. Den ene kallas för en vis man och den andre för dåre. Den vise mannen byggde sitt hus på en klippa och den andra byggde sitt hus på sand. Sedan kom vinden och stormarna. Det blåste lika mycket på bägge husen. Att bygga sitt hus på klippan innebär inte att vi slipper stormar.

Resultatet av stormarna, blåsten, störtfloden och regnet var att huset på sand föll samman, medan huset som var byggt på klippan stod fast.

Detta är en typisk söndagsskolberättelse och det finns en mängd sånger för barn om den här berättelsen.

Men vad är då skillnaden mellan den vise mannen och dåren? Bägge två tog emot Guds ord. Bägge två läste lika mycket i Bibeln eller hörde lika många predikningar. De kanske till och med hörde till samma församling. Det var ingen skillnad på om de hörde Guds ord eller inte.

Skillnaden är att den vise mannen gjorde något med det han hörde. Han omsatte ordet i sitt liv. Han både hör och gör Guds ord. Dåren däremot hörde Guds ord men gjorde inte efter dem. Han hör men gör inte.

Meningen med att ta emot Guds ord är inte att stimulera vårt intellektuella tänkande. Meningen är att förvandla våra liv. Att låta ordet "bli kött". I samma kapitel säger Jesus: "Inte skall var och en som säger ´Herre, Herre´ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja." (Matt 7:21)

Det räcker tydligen inte att säga ´Herre, Herre´, man måste göra det också.

I Hebreerbrevet kan vi läsa samma budskap:
"Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet de hörde till ingen nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det" (Hebr 4:2)
Två grupper av människor hör samma predikan. För den ena gruppen blev det till ingen nytta. Tänk vilket slöseri med tid.

Guds ord vill göra nytta i våra liv!

"Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen och sanningen skall göra er fria" (Joh 8:32)

I liknelsen om såmannen, där utsädet är Guds ord, berättar Jesus om människors olika mottaglighet för Guds ord. Fyra människor tog emot Guds ord. För tre av dem blev ordet av olika orsaker till ingen nytta. Om den fjärde står det: "Men en del föll i god jord. Det sköt upp och växte och gav skörd." (Mark 4:8). Den fjärde måste vara den vise mannen som byggde sitt hus på klippan.

peppebaron

Inga kommentarer: