6 jan. 2009

Vise män och Trettondagen

Trettondagen har blivit "de vise männens" dag i kyrkoåret. Sverige är en av de få länder som firar Trettondagen som en helgdag. Man kan ju fråga sig varför. Kan det vara så att vi har så så få visa män i Sverige så att vi behöver inrätta en helgdag för att drömma om de visa män som vi inte har. Eller är det så att de andra länderna inte har några visa män och därför har svårt att ha en dag som refererar till något man inte vet vad det är.

För länge sedan var det någon som frågade mig om jag visste varför Jesus inte föddes i Norge. Svaret var att det inte fanns tre vise män i landet i öster (=Sverige). Det var förmodligen en norrman som frågade mig, och jag tror inte att varken frågan eller svaret var så väl teologiskt underbyggda.

Trettondagshelgen är traditionellt en dag då Frälsningsarmén inbjuder till regionala dagar av undervisning och bön. Rut och jag var inbjudna till Trelleborg söndagen före Trettondagen för att tala på en samlingsdag för de södra delarna av Göteborgs och Jönköpings divisioner.

I Stockholm inbjöds till Vasakårens nyligen ombyggda lokal i Vasastan. Temat för dagen var "Låt ditt rike komma, låt din vilja ske", och talare var Frälsningsarméns ledare i Sverige, Roslyn och Vic Poke.

Roslyn Poke talade om att "de vise männens dag" var en ny erfarenhet för henne. I de länder hon tidigare bott hade man inte firat Trettondagen. Men ett kännetecken på de vise männen i bibelberättelsen är att de kommer till Jesus för att tillbe honom. Samma definition kan man använda även i dag för att beskriva vem som är en vis man eller kvinna. En vis man eller kvinna är en människa som kommer till Jesus för att tillbe honom. Jag tycker det var en mycket bra definition på vad en vis man är, även om jag inte tror att Humanisternas ledare, Christer Sturmark skulle hålla med om den definitionen.

Vic Poke talade om bibelberättelsen då Jesus inbjuder till Guds rike. I första kapitlet i Johannes evangelium berättas det om att Jesus kom till Jordanfloden där Johannes döparen döpte människor. Då Johannes fick se Jesus sa han: "Se, Guds lamm!" (v.36). Två av Johannes lärjungar hörde vad Johannes sa och då Jesus gick därifrån följde de efter Jesus.

Efter en stund vände sig Jesus och frågade vad männen ville. De svarade: "Var bor du?" Då svarade Jesus "Kom och se!" De följde med Jesus och var sedan tillsammans med honom.

Också i dag vänder sig Jesus till dig och frågar dig vad du vill. Han inbjuder också dig att få vara i hans gemenskap. Att leva "där han bor".

Vic Poke avslutade med frågan "Var bor du?" Har du tagit emot inbjudan till himmelriket och lever ditt liv i gemenskap med Jesus, där hans frid och kärlek får råda i ditt liv. Eller bor du utanför gemenskapen med Jesus, där det råder brist på frid och kärlek...

Peter Baronowsky

Inga kommentarer: