28 jan. 2009

Jesus i Sverige och USA

Det är stor skillnad på vilken plats religionen får ta i Sverige och i USA. I Sverige påpekas det ständigt att kristendomen inte ska få ta någon plats inom politiken eller i det offentliga rummet överhuvudtaget.
Många vill förpassa religionen till den privata, icke-offentliga sfären. Det är ungefär som att säga att du har frihet att ha vilken religion du vill, bara du inte talar om det. Detta i ett land där staten och kyrkan har gått hand i hand i flera hundra år genom en statskyrka.
I USA är situationen helt annorlunda. Där har man markerat en tydlig åtskillnad mellan staten och kyrkan. Men i USA är det helt naturligt att Gud finns med i offentliga ceremonier som en presidentinstallation. Det handlar inte om ett formellt läsande av Fader Vår, utan om uppriktig, innerlig bön till Jesus.

"Kjell O Lejon, professor i religionsvetenskap och Fellow vid Claphaminstitutet har skrivit en artikel om Barack Obama och Gud. Här kommer ett utdrag:
När Barack Obama svor presidenteden den 20 januari 2009 gjorde han det med handen på en bibel. För detta tillfälle hade han valt att använda samma bibel som Abraham Lincoln lade sin hand på när han installerades som president den 4 mars 1861...

...Knappast kunde någon missa bönen innan Obama svor presidenteden. Den bads av Rick Warren, evangelikal pastor i Saddleback Church i Lake Forest. Installationsceremonin innehöll även en starkt patriotisk och religiös sång från 1832, "My Country 'Tis of Thee", sjungen av Aretha Franklin. Ytterligare en pastor medverkade vid högtiden, nämligen den åldrige medborgarrättsveteranen Joseph Lowery, en metodist som 1957 grundade The Southern Christian Leadership Conference tillsammans med Martin Luther King Jr.Den religiösa dimensionen återfinns även i Obamas installationstal. Han hänvisar till Bibeln, citerar Paulus, talar om Guds löften, om att Gud kallar oss och om Guds välsignelser, med mera, och avslutar talet med den välbekanta välsignelsefrasen: "May God bless you, and may God bless the United States of America". Till installationsdagarna hör även gudstjänster. Exempelvis inledde Obama dagen i S:t Johns Church. Den första arbetsdagen, den 21 januari, började med gudstjänstfirande i National Cathedral i Washington DC. Den radikala pastorn Sharon Watkins (Disciples of Christ) hade utvalts av Obama till att predika. Man kunde höra Amazing Grace sjungas. "

Läs hela artikeln i Dagen eller på Claphaminstitutets hemsida

Inga kommentarer: