10 jan. 2009

Åke Bonnier lämnar Jesusmanifestationen

Åke Bonnier skriver i sin blogg att han har beslutat att lämna ledningsgruppen för Jesus manifestationen. Han skriver:

"Jag har idag, i samtal med Lennart Möller som är ordförande för Jesusmanifestationens ledningsgrupp, bestämt mig för att lämna ledningsgruppen.

Med min teologiska hållning som framkommit i stor utsträckning på denna blogg, har jag blivit ett problem för en del evangelikala kristna i landet, d v s problemet är att jag både vill stå upp för Jesus Kristus och stå upp för att Jesusbilder kan framställas på många olika sätt. Den Helige kan möta på många olika sätt. Uppenbar(a)t är ett sådant exempel. Detta står jag för - men har samtidigt inte drivit det synsättet i ledningsgruppen utan istället varit med och drivit grunden för manifestationen som återfinns i Joh 3:16.

P gr av mina teologiska ställningstaganden och mitt förhållningssätt till HBT-rörelsen, kulturfrågor etc har för många frågeställningar hamnat på Jesusmanifestationens ledningsbord. Min blotta närvaro där har försvårat ledningsgruppsmötet och därmed också försvårat att skapa en sådan Jesusmanifestation som vi gemensamt i ledningsgruppen har drömt om. Ingen i själva ledningsgruppen har begärt att jag ska avgå. Det är mitt eget val i en svår situation."

Beslutet kommenteras i Dagen:
"Åke Bonnier, domprost i Stockholms stift, lämnar Jesusmanifestationens ledningsgrupp. Han har kritiserats för att ha försvarat den "hädiska" utställningen Uppenbar(a)t och för att inta en för positiv hållning till HBT-rörelsen. Många har hävdat att han av dessa skäl inte längre kan finnas med i ledningen för Jesusmanifestationen....

.....Domprost emeritus Hakon Långström avgick i protest från sin tjänst i Storkyrkan när biskop Caroline Krook beslutade att Svenska kyrkan skulle ge flera hundra tusen kronor i stöd till utställningen "Uppenbar(a)t" där Jesus framställs med ett ansikte av Musse Pigg på en naken kvinnokropp. Långström fanns med i ledningen för Jesusmanifestationen förra året. Åke Bonnier kritiserade Långström för hans inställning till utställningen i en debattartikel i Kyrkans Tidning."

Stanley Sjöberg har tidigre kommenterat Åke Bonniers medverkan i Jesusmanifestationen i Världen i dag:
"Stanley Sjöberg oroligför Jesusmanifestationen.
Domprostens stöd till vanhedrande Jesusbild ett problem, menar hanJesusmanifestationen får inte bli en evangeliskt urvattnad tillställning.

Det betonar Stanley Sjöberg efter att domprost Åke Bonnier i ledningsgruppen indirekt försvarat en ”hädisk” utställning i Stockholm.

– När vi fick visionen om Jesusmanifestationen var det just därför att vi ville protestera mot hur Jesus vanhedras, förfalskas och blir förrådd genom hädelser av sådan art. Samtidigt innehöll budskapet endast den positiva bekännelsen, säger Stockholmspastorn Stanley Sjöberg."

Inga kommentarer: