8 jan. 2009

Släpp loss mitt folk - Let my people go

Israels folk hade varit slavar i Egypten i många generationer då Gud befallde Moses att gå till Farao och säga: "Släpp mitt folk!" (2 Mos 8:1+20. Bibelläsningsplanen 8/1).
Israels folk var då förslavade och fångar under en stark härskarmakt. Men Gud ville att människorna skulle vara fria...

Då Jesus träder fram i Nasarets synagoga och presenterar sitt uppdrag genom att läsa från profeten, säger han: "....han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de förtryckta frihet" (Luk 4:19). Detta hände mer tusen år efter befrielsen från Egypten, men Gud hade inte förändrat sig. Hans vilja var fortfarande att befria folket och släppa ut dem i frihet.

Gud säger samma sak i dag. Vi kanske inte ser oss som slavar eller som fångar, men människor sitter fast och är förslavade av många saker även i vår tid:
-missbruk av alkohol och andra droger
-spelmissbruk, pornografimissbruk
-karriär
-självförverkligande
-postmoderna tankebyggnader

Kanske är det så att Guds församling också sitter fast och behöver befrielse. Vi kan sitta fast i:
-våra traditioner
-otro
-bekvämlighet
-likgiltighet

Men Gud som inte förändrar sig står fortfarande och ropar: "Släpp loss mitt folk! Jag har kommit för att ropa ut frihet för de fångna."

peppebaron

1 kommentar:

Anonym sa...

lart mycket