13 juni 2011

Förbjudna frågor

Stefan Gustavsson kommenterar i Världen idag abortdebatten som plötsligt har blivit synlig och hörbar i Sverige:
"Det är ett hälsotecken att abortfrågan återkommit i det offentliga samtalet. Verkligheten – att abort innebär att vi släcker en människas liv – går i fallen med de sena aborterna inte att ignorera. Så har den nedtystade frågan kommit upp till ytan igen.
Trots att abort är ett hett debattämne, finns det flera förbjudna frågor; en av dem är den nuvarande abortlagstiftningen. Den tycks vara heligare än barnen vi aborterar. Den som vill bli lyssnad till i debatten måste först klargöra sitt helhjärtade stöd för abortlagen (1974:595). Varför det? I ett demokratiskt samhälle måste väl alla lagstiftningsfrågor få analyseras? Det finns ingen anledning att göra undantag för en 37 år gammal lag om abort
."

Läs mer>

Inga kommentarer: