14 juni 2011

Kulturen avgör teologin

Ärkebiskop Anders Wejrud försvarar i ett brev till MekaneYesus-kyrkan Svenska Kyrkans beslut att viga samkönade par. Argumenten som Wejrud för fram i sitt brev är att de båda kyrkorna lever i olika kulturella miljöer och därför kommer till olika slutsatser, att Svenska Kyrkans tillämpar majoritetsbeslut, samt att andra kyrkor i Sverige har valt samma väg före Svenska Kyrkan.

Jag har svårt att förstå ett argument som pekar mot att den kultur vi lever i avgör våra teologiska slutsatser. Var inte tanken att kyrkan skulle påverka kulturen till det bättre och inte omvänt. Wejrud framför att beslutet bygger på teologisk reflektion, men jag har personligen svårt att hysa respekt för en teologi som ständigt kommer fram till ställningstaganden som för tillfälligt är de politiskt korrekta.

Här är bakgrunden från Dagen:
"Mekane Yesus kyrkan i Etiopien är en av världens största lutherska kyrkor med sina närmare fem miljoner aktiva medlemmar. Kyrkan är sprungen ur svensk mission från senare delen av 1800-talet, först från Evangeliska fosterlandstiftelsen sedan även från Svenska kyrkans mission.
När frågan om välsignelseakter för samkönade relationer blev aktuell i Svenska kyrkan, blev den långvariga relationen mellan kyrkorna ansträngd.  I början av 2007 skickade Mekane Yesus kyrkans representanter ett brev till Svenska kyrkan och Anders Wejryd för att få klarhet i Svenska kyrkans syn på homosexuella par. Äktenskapet är för en man och en kvinna, menade den etiopiska kyrkan och hänvisade till Bibeln.
Mekane Yesus kyrkans kyrkomöte i augusti förra året beslutade att skriva ännu ett brev till Svenska kyrkan och brevet sändes den 24 december 2010. Där uppmanade man Svenska kyrkan att ompröva sitt beslut kring samkönade relationer och göra upp med sitt snedsteg. I annat fall hotade man klippa banden.
Det är detta brev som Anders Wejryd nu har besvarat."

Läs brevet från Mekane Yesus-kyrkan till ärkebiskop Anders Wejryd.
Läs ärkebiskop Anders Wejryds svar till Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien.

Läs också Elisabeth Sandlunds kommentar i Dagen: Svaret till Etiopien
och Björn O Hansens norska blogg:
Svensk ärkebiskop skyller på baptisterna för att försvara samkönade äktenskap

/peba

1 kommentar:

Zoltan sa...

Tolka inte frågan som att vara illasinnad, eller skadelysten, men vilken är "teologin"?

Problemet för mig (som katolik) är att veta vad Svenska Kyrkan står för.