22 juni 2011

rupebas morgonkoll den 22 juni

rupebas morgonkoll

När barn är foster
Underbara Clara delar med sig tänkvärda tankar med anledning av abortdebatten:
 "Det är tillåtet att göra abort till vecka 22 i Sverige. Det är lagligt och någonting som de flesta politiker försvarar. Det kallas att abortera ett foster. Efter vecka 18 ska särskilda skäl föreligga – att barnet är svårt sjuk eller att mamman av en eller annan anledning inte kan ta hand om det. Vad som räkans som svårt sjuk är olika. Down syndrom eller gomspalt är två handikapp som man menar kan motivera abort. Det händer att sent aborterade foster lever och andas när mamman fött ut det. En sjuksköterska berättade i DN hur det kan gå till ”Vi får inte göra någonting alls, det är det som är problemet. Vi brukar lägga dem på en filt eller ett täcke i sköljen där de får självdö. Vi går därifrån för vi står inte ut”.
Personalen får alltså inget göra. Det 22 veckor gamla fostret självdör i sköljen. Men hade graviditeten varat några dagar längre hade fostret istället kallats för ett prematurt barn och vården hade satt in alla resurser för att rädda dess liv. Och vi runtomkring hade ängslats för det lilla barnet. Samma barn som vi bara dagar tidigare kallar för ett foster och försvarat rätten att kunna abortera."

”Man bör inte få hetsa mot religion”
Dagen - "I dag höjs röster för hädelselagstiftning över världen. I princip alla muslimska länder har det redan och mäktiga Islamiska konferensen, OIC, har krävt att FN arbetar för ett globalt skydd för religionerna. Men hädelselagstiftning är inte unikt för muslimska länder, det finns även i bland annat Irland, Grekland och Polen. Freedom House har visat att hädelselagstiftning ofta leder till förtryck och stora ingrepp i yttrandefriheten."

Kraftig ökning av antalet planterade församlingar
Dagen - "Det planteras allt fler församlingar. Under den senaste femårsperioden har det tillkommit dubbelt så många jämfört med förra perioden. Statistiken visar också att det lönar sig, de nya församlingarna smittar av sig även på de gamla."

Inga kommentarer: