23 juni 2011

Ja till Livet välkomnar finsk regeringsdeklaration

Från Ja till livets nyhetsbrev:
"Ja till Livet välkomnar Finlands nya regeringsförklaring Minskning av antalet aborter, utredning om samvetsklausul och övre veckogräns för abort samt säkerställande av tillgång till rådgivning och stöd för oplanerat gravida i hela vårdkedjan, fastställdes som mål av regeringen som består av Samlingspartiet, Socialdemokraterna, Vänsterförbundet, Svenska folkpartiet, de Gröna samt Kristdemokraterna."

Inga kommentarer: