11 juni 2011

Skola som börjar vid tre års ålder?

Gabriel Wikström, ordförandekandidat för SSU, skriver i Svenska Dagbladet och föreslår en obligatorisk förskola från tre års ålder.Han skriver:
"Ofta framförs argument mot en tidigareförlagd skolplikt med hänvisning till bland annat föräldrarnas valfrihet och vikten av att barn måste få vara barn. Det första argumentet, att en tidigare skolplikt skulle vara en inskränkning av föräldrarnas valfrihet, är faktiskt en del av syftet med reformen. När så mycket pekar på att förskolan faktiskt bidrar till en bättre utveckling för barnen kan inte samhället låta föräldrar av ideologiska eller andra skäl neka sina barn förskoleverksamhet".

Wikström får inte stå oemotsagd. Många kommentarer förfasar sig över föräldrarna fråntas både rätten och ansvaret att uppfostra sina barn.

Jessica Rosencrantz svarar i SvD:
"Anledningen till att föräldrar inte själva ska få välja är nämligen att forskning visar att förskolan kan bidra till en bättre utveckling för barn. Det stämmer måhända generellt sett, men inte för alla – långt ifrån. Tycker Wikström då att vi ska ha en statlig undantagsnämnd dit gråtande småbarnsföräldrar kan överklaga tvångsinskrivningar?
Anta att forskning sedermera visar att det är bättre för jämlikheten och skolresultaten om barn frånskiljs sin mamma och pappa i en ännu tidigare ålder. Är SSU beredda att förorda obligatorisk förskolning för ettåringar, eller till och med spädbarn? Blotta tanken ger kalla kårar."

Inga kommentarer: