2 juni 2011

Kyrkans kallelse i en ny global tid


Varje generation utsätts för press att avvika från evangeliet. Därför blir det allt viktigare för kristna att bekräfta evangeliets innehåll.

Exempel på vår tids utmaningar är postmodernismen, som ifrågasätter en absolut sanning, och den aggressiva ateismens återkomst. Liberalteologin, som undergrävt så många kyrkor och som är en avgörande orsak till den kristna församlingens kräftgång i väst, är en annan och kontinuerlig utmaning. På olika håll kryper även ett gnostiskt tänkande in i församlingarna.

SEA vill vara en positiv motkraft och stötta församlingar och enskilda kristna som tror på, ber om och arbetar för ett förvandlat Sverige. En del av vårt arbete är att förmedla impulser från den växande världsvida evangelikala gemenskapen.

En av de internationella kontakter som SEA relaterar till är Lausanne Committee for World Evangelization, som ligger bakom Lausannedeklarationen och Manillamanifestet. Det tredje dokumentet som kom i höstas, Cape Town Commitment - Kapstadsöverenskommelsen, har redan rönt stor uppmärksamhet internationellt, och vi är mycket glada över att få presentera samtliga tre texter om evangelisk kristen tro på svenska i en ny och behändig pocketbok. Förutom att Kapstadsöverenskommelsen består av en trosbekännelse, som präglas av en tydlig bekännelse till Jesus Kristus och ett stort förtroende för Bibelns undervisning, innehåller dokumentet ett handlingsprogram med konkreta utmaningar för den globala kyrkan att engagera sig i.

Pocketboken är perfekt som studiematerial om evangelisk kristen tro i såväl hemgrupper som församlingsledningar.

Så här skriver SEA:s generalsekreterare Stefan Gustavsson i det svenska förordet till Kapstadsöverenskommelsen: "Till sin form är den en bekännelse till den ende Guden, inte till en lära. Språket är kärlekens språk, och det finns en dimension av lovsång i texten, en lovsång till Guds namn och ära, till hans rike och vilja, till hans godhet och helighet. Det är en distinkt kristen tro som presenteras: Kristus i centrum, Bibeln som grund, kärleken som drivkraft och missionsuppdraget som utmaning. Här finns den stora berättelsen - frälsningshistorien - och en helhetssyn som gör att varje område av livet berörs. Det är nerv, puls och hjärta. Det är radikalt och reservationslöst. Det är ödmjukt och självkritiskt."

Boken, som är på 128 sidor, kostar bara 60 kr och distribueras av CredoAkademin. För att beställa Ditt eget exemplar av Cape Town Commitment - Kapstadsöverenskommelsen, klicka här.
här.
(Från SEA:s nyhetsbrev)

Inga kommentarer: