4 juni 2011

Stå upp för äktenskapet

Lukas Berggren skriver på ledarsidan i Världen idag:

Efter Kalla faktas program om Frälsnings­armén har två riksdagsledamöter, Helena Leander (MP) och Siv Holma (V), ifrågasatt om Frälsningsarmén verkligen ska ha statsbidrag, med tanke på deras inställning till utlevd homosexualitet.

Världen idags kartläggning, som vi i dag presenterar, visar att det råder en förhållandevis bred samsyn i frågan inom kristenheten. En klar majoritet av samfunden menar att utlevd homosexualitet inte är förenligt med Guds vilja. Samfunden håller upp äktenskapet som det kristna idealet och menar att det är den naturliga platsen för samlivet. Samboskap avvisas generellt på samma sätt som utlevd homosexualitet.

Inget enda samfund utestänger någon enda människa från gemenskapen, men man ställer oftast krav – i varierande grad – på människor när det gäller medlemskap, förtroendeuppdrag, att ta nattvard, eller för att fungera som präst eller pastor. Ett samfund avviker kraftigt. Svenska kyrkan. Där likställs hetero- och homosexuella relationer. Medlemmar, förtroendevalda och präster kan vara både sambo och leva ut sin homosexualitet. Gränserna för Svenska kyrkan har suddats ut på senare tid. Inför att riksdagen skulle fatta beslut om könsneutrala äktenskap den 1 april 2009, samlades hela kristenheten genom Sveriges kristna råd i ett remissvar på utredaren Hans Regners betänkande. I dokumentet framgår att det är en enig kristenhet som hävdar att ”termen äktenskap” även framgent skall förbehållas par med olika kön.”

Inga kommentarer: