3 juni 2011

Stor enighet i samfunden i synen på äktenskapet

Med anledning av debatten efter Kalla Faktas program om Frälsningsarmén har Världen idag kontaktat tolv svenska trossamfund och frågat om deras inställning till homosexuell samlevnad. Världen idag skriver:
"Endast Svenska kyrkan likställer heterosexuell samlevnad med homosexuell samlevnad
I går debatterades samfundens syn på homosexualitet i riksdagen. I fokus stod Frälsningsarméns bibliska syn på äktenskapet, och kravet på att frälsningssoldater antingen lever i heterosexuella äktenskap eller i celibat. Världens idags kartläggning visar att det råder stor enighet kring synen på äktenskap. Av tolv tillfrågade samfund står tio relativt tydligt enade i att äktenskapet mellan man och kvinna är den samlevnadsform som är att föredra
."

Inga kommentarer: