14 juni 2011

Hellre skolavslutning än sekulärfundamentalism

Gustaf Almkvist skriver på ledarsidan på Svenska Dagbladet:
"Påhejade av Skolinspektionen
har många skolor de senaste åren flyttat sina avslutningar från kyrkan till gymnastiksalar och fotbollsplaner. Senast häromveckan uppmanade inspektionen alla skolor att fundera på om det verkligen var lämpligt att hålla skolavslutningen i kyrkan, eftersom ceremonin räknas som skolpliktig undervisning, som ska vara konfessionslös. Bara om det inte gick att hitta en annan lokal eller om det var en särskilt stark tradition på skolan gick det bra att vara i kyrkan. Och då skulle rektorn i förväg ha sett till att några religiösa inslag inte ingick. Varför kyrkan under sådana förutsättningar skulle vara intresserad av att upplåta sina lokaler som någon slags glorifierad aula är oklart."
Läs mer>

Inga kommentarer: