20 juni 2011

rupebas morgonkoll den 20 juni

rupebas morgonkoll

En frikyrkoförsamling i veckan läggs ner

Dagen - "Undersökning visar att nedläggningstakten för frikyrkor ökar - - men antalet medlemmar minskar inte i samma takt"
Sändaren - Kraftig minskning av antalet frikyrkoförsamlingar

Ny abortdebatt
Ulf Ekmans blogg - "Det är glädjande och så nödvändigt med en ny abortdebatt. Marcus Birros inlägg, refuserad av DN men intagen i SvD har gjort stor nytta. Det verkar vara stor förskräckelse i abortförespråkarnas läger och nu rycker man ut på alla fronter till försvar för dödandet av ofödda barn."

Selvfølgelig er der en specifik kristen etik
Kristeligt Dagblad (DK) - "I EN STORT OPSAT artikel i Kristeligt Dagblad den 10. juni rejses det klassiske spørgsmål, om der er en særlig kristen etik. Selvom artiklen rummer fine refleksioner fra gode folk, har den dog slagside i retning af, at der ikke er en kristen etik."

Inga kommentarer: