25 juni 2011

Kyrkan handlar om Jesus

Jag har tidigare kommenterat Svenska Kyrkans medlemsundersökning. Här kommer ytterligare en kommentar från Lukas Berggren i Världen idag:
"I veckan presenterades Svenska kyrkans stora medlemsundersökning. Resultatet bekräftar väl egentligen bara det alla visste, men är likväl tragiskt. Endast 15 procent av medlemmarna i Svenska kyrkan tror på Jesus och lika många är ateister. Resten befinner sig någonstans där emellan. Den stora majoriteten av medlemmarna sympatiserar således inte med den doktrin som är den mest grundläggande. Det borde vara alarmerande för vilken organisation som helst när tilltron till det gemensamma budskapet inte finns hos medlemmarna. Men det borde vara helt katastrofalt för en kyrka.
-Frågan om identitet är viktig för vilken rörelse som helst. Vad är det som gör oss unika, vad är det som utmärker oss, var finns vårt existensberättigande? För en kyrka är identiteten helt avgörande. Den har till och med ett namn. Jesus.
-De som är satta att leda kyrkan är inte heller särskilt övertygade om identiteten. I en undersökning som Svenska evangeliska alliansen genomförde med kandidaterna till kyrkomötet i samband med kyrkovalet 2009 var resultaten minst sagt nedslående. Bara 36 procent av kandidaterna instämde med påståendet "Jesus uppenbarar Gud på ett unikt sätt och är den enda vägen till en relation med Gud". De andra tyckte att "alla religioner har en gemensam kärna som handlar om att älska sin nästa" (29 procent) eller att "religionerna är likvärdiga vägar till Gud, eftersom ingen religion har hela sanningen" (9 procent). Hela 20 procent ansåg att kyrkan skulle "bidra till att skapa ett mångreligiöst Sverige". Kan man misstolka kyrkans uppdrag mer än så?"Läs mer>

Inga kommentarer: