3 juni 2011

Om Libris och Rob Bells bok

Stefan Swärd har tidigare skrivit på sin blogg att han hoppas att boken inte kommer att ges ut på svenska. Nu har tydligen Libris förlag bestämt sig för att ge ut boken. Swärd beklagar detta och skirver:
"Men visst känner man en sorg. De universalistiska tankegångarna har tidigare haft ett fäste framförallt inom Svenska Kyrkan men också inom Missionskyrkan. Nu blir dessa idéer allmänt accepterade även inom Evangeliska Frikyrkan och Pingströrelsen – denna utgivning är med och bidrar till detta. Och för kristna som inte ägnar särskilt mycket tid åt att studera Bibeln och som vill hitta en kristendom som är så lite stötande som möjligt – är Bells bok som hand i en perfekt passande handske".

Inga kommentarer: