21 aug. 2015

Är alla religioner lika sanna eller äger vi kristna Sanningen?

Fem präster i Stockholms domkyrkoförsamling ställer den frågan i en debattartikel i Dagens Nyheter. De skriver:

"Frågan är dock om Svenska kyrkan i dag, 90 år efter Stockholmsmötet, verkligen har insett vidden av Nathan Söderbloms ord om att det finns mer än en väg till Gud. Låter kyrkan hans budskap om olika vägar till Gud bli en inspirationskälla för samtal med just dem som kyrkan tidigare inte talat med? Vågar vi som kyrka högt förkunna att judar, kristna och muslimer vandrar mot samme Gud, var och en på sin väg"

Rubriken på debattartikeln är ”Vår kyrka måste vara öppen för andra religioner” och i Kyrkans Tidning kan vi läsa att man planerar att under hösten fira gudstjänst tillsammans med människor från andra religioner.

Ett av de stora återkommande problemen i Gamla Testamentet var inte att man slutade tro på Gud. Man fortsatte att tro på Gud, men man började samtidigt tillbe andra Gudar. Elia utbrister i sitt möte med Baalsreligionen "Hur länge ska ni halta till bägge sidor?"

Om de fem prästerna menar vad de skriver att det finns flera olika vägar till Gud, då måste Jesus ha misstagit sig grundligt. Jesus påstår att det bara finns en väg till Gud. Om det funnes andra vägar till Gud så dog Jesus på korset i onödan. Han trodde verkligen att det var nödvändigt att ge sitt liv för att vi skulle kunna bli frälsta. Om Jesus missuppfattat situationen så totalt, varför fortsätter man att tro på Honom i Stockholms domkyrka?


Sanningen är den att om det finns andra vägar till Gud så är inte kristendomen sann. Då är alla religioner helt enkelt konstruktioner i människors tankar och inte en relation till en
Gud som vill göra sig känd bland människor.


/PB

Inga kommentarer: