13 aug. 2015

Gud är god - Hans ord är sant

Då jag, under 1980-talet var  bibellärare på Jelöy Folkehögskole i Norge, formulerade jag min teologi i två punkter: Gud är god - Hans ord är sant. Jag har senare använt det som en fast påminnelse på alla mina utgående jobb-mejl med tilläget alltid:
Gud är god - alltid
Hans ord är sant - alltid

Jag brukade säga till mina elever att dessa två punkter räckte mer än väl för mig, men att jag kanske behövde fler punkter då jag blivit äldre och visare.

Äldre har jag blivit. Visare är jag inte helt säker på. Men jag har hittills inte lagt till något till de två punkterna i "Peters teologi". Då jag talade över detta ämne under Senior-festivalen sa jag att jag snarare kunde tänka mig att ta bort den första punkten. Inte för att jag inte längre tror att Gud är god, utan snarare för att den täcks in mer än väl i den andra punkten om att Guds ord är sant.

Guds ord är sant. Utan Guds ord finns det ingen kristen tro. Vår tillit till Guds ord avgör vårt gudsförhållande och vår kristna tro.

Det sägs att William Booth på sin dödsbädd sa till sin son Bramwell Booth: "Det finns kraft i Guds löften - om vi bara tror dem".

Om William Booth verkligen ska ha sagt det eller inte är väl inte bevisat, men det är hur som helst en viktig sanning att ta fasta på. Kraften i Guds ord blir förlöst då vi tror det och handlar som om det var sant.

Man kan bara bli frälst om man tror på löftet i Guds ord och tar emot det i sitt liv. Jesus dog på korset för alla människor på jorden, men det hjälper inte mig om jag inte tror det och tar emot det i mitt liv.

Min tilltro till Guds ord avgör min andliga status. Om jag tvivlar på Guds ord kan jag inte vara säker på någonting då det gäller mitt kristna liv.

Om jag inte är helt säker på att Guds ord är sant, kan jag inte heller vara säker på att jag är frälst. För det enda plats i universum där jag kan få reda på att att frälsning är möjlig är genom att läsa Bibeln eller att någon berättar för mig vad Bibeln säger.

Om jag inte är helt säker på att Guds ord är sant, kan jag inte heller vara helt säker på att jag får ta emot förlåtelse. Den förlåtelse jag kan ta emot är helt beroende av min tilltro till sanningen i de löften om förlåtelse som finns i Bibeln.

Inte undra på att den angreppspunkt som djävulen använder för att få oss på fall är att få oss att tvivla på Guds ord. Redan i skapelsesberättelsen kommer han med sitt: "Har Gud verkligen sagt..?"

I våra dagar är det många som är talsmän för ormen i skapelseberättelsen. Det finns många som vill få oss att tvivla på sanningen av Guds ord. För om vi tvivlar på Guds Ord raseras grunden för vår tro.

Om vi ska bygga våra liv på en fast grund, ska vi bygga på Guds ord. Allt annat ska till slut förgå. Allt annat utom det som Gud har sagt.

Det finns kraft i Guds löften - om vi bara tror dem.

/PB

Inga kommentarer: