20 aug. 2015

En karismatisk pingstupplevelse

Tankar från den dagliga bibelläsningen i Första Samuelsboken.

Samuel skulle smörja Saul till kung. Gud tyckte inte det var någon bra idé och Samuel tyckte inte heller att det var någon bra idé. Gud talade om för folket vad han tyckte, men han hindrade inte folket att ta ett felaktigt beslut. Det var precis som det är idag.

Folket ville, precis som idag, anpassa sig till omvärlden och vara likadana som alla andra människor. De sa "Vi vill ha en kung, så att vi blir som alla andra folk." (1 Sam 8:19-20).

Så Samuel smorde Saul till kung (1 Sam 10:1). Samuel talade också om vad som skulle hända med Saul. Samuel sa att Saul skulle möta en grupp profeter som var gripna av profetisk extas, och "Då skall Herrens Ande falla över dig, du skall råka i extas liksom de och bli en annan människa" (1 Sam 10:6). Resultatet skulle bli att Gud förvandlade Sauls hjärta (1 Sam 10:9).

Låter det inte som på självaste pingstdagen? Står det inte också där att den Helige Ande skulle komma över lärjungarna (Apg 1:8)?

Och blev inte lärjungarna, i likhet med Saul, förvandlade då den Helige Ande kom över dem? Från att ha varit dödsförskräckta lärjungar som hade låst in sig i fruktan för människorna utanför, glömde de plötsligt bort att de var rädda, låste upp dörren och gick ut och predikade. Det kan man kalla förvandlade människor.

Och hur vad det med extasen då på pingstdagen? Ja, man måste väl hålla med om att lärjungarna fullständigt förlorade kontrollen. De raglade omkring som berusade och pratade till främmande människor ord och läten som de inte själva visste vad det var för läten.

Ja, det kanske är fel att säga att de förlorade kontrollen. Det är nog rättare att säga att de gav ifrån sig kontrollen och lät sig hänföras och föras med av Anden. Det var ungefär den instruktionen som Saul fick inför sin pingstupplevelse "När du ser alla dessa tecken inträffa, gör då vad stunden inger dig" (1 Sam 10:7).

Skillnaden mellan händelsen i det Gamla Testamentet och i det Nya är att i det Gamla utrustade Gud utvalda människor med den Helige Andes kraft för ett speciellt uppdrag. Så är det inte idag. Idag är den Helige Ande utgjuten över alla människor (Apg 2:17). Vilken förmån. Vi får alla låta oss hänföras och ta emot den gåva som Gud ger till alla människor!

Alla kommer inte att uppleva det på samma sätt som Saul eller som lärjungarna i det Nya Testamentet, men du får ta emot gåvan på det sätt som du kan ta emot den på. I tro på att Guds löften är sanna.

/PB

Inga kommentarer: