10 aug. 2015

Hebreerbrevet 3 – Att höra Jesus talaA - Översikt över Hebreerbrevet 3
v.1-6 

-Se på Jesus

-Jesus större än Moses

v.7-19

-Hör hans röst

-Förhärda inte era hjärtan

-Uppmuntra varandra varje dag.B – Kommentarer Hebr 3Se på Jesus v.1-6
En huvudtanke i Hebreerbrevet är att Jesus är större, högre, bättre än allt han kan liknas med. Därför bör han också vara vår förebild i allt.I kapitel ett och två jämförs Jesus med änglarna. I kapitel tre med Moses, i kapitel 4 med Josua och i kapitel 5 med Aron. Eftersom Hebreerbrevet ursprungligen är skrivet till judekristna var det viktigt att betona att Jesus var långt större än profeterna och ledarna i det Gamla Testamentet.Hör hans röst v.7-19

Tre gånger i Hebreerbrevet möts vi av uppmaningen att inte förhärda våra hjärtan om vi hör hans röst (3:7; 3:15; 4:7). Då vi hör hans stämma har vi två val. Antingen tar vi emot det Gud säger och följer hans ledning, eller också väljer vi att inte följa hans ledning. Att vara olydiga mot Guds ledning är att förhärda sitt hjärta.Jesus berättar om två män som byggde var sitt hus (Matt 7:24-27). En klok man som byggde sitt hus på berggrund och en dåre som byggde sitt hus på sand. Båda två hörde lika mycket. Skillnaden mellan dem var att den ene hörde och handlade på det han hörde, medan den andre hörde men gjorde ingenting med det hans hörde.Att höra Jesus tala framställs i Nya Testamentet som något naturligt i en kristens liv.I Uppenbarelseboken läser vi sju gånger i de tre första kapitlen: ”Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna”. Anden talar och om vi inte hör hans röst missar Guds vägledning. ”Utan uppenbarelsen går folket vilse” (Ords 29:18 FB)Jesus säger att det är möjligt för oss att höra hans stämma. Han säger att han är den gode herden och att hans får känner igen hans stämma (Joh 10:3-4). Hur kan fåren känna igen hans stämma bland alla röster som dagligen omger oss? Jo, det kan bara känna igen hans stämma om de har hört den förut. Genom lydnad tränar vi våra andliga öron. Olydnad förstör hörseln.Förhärda inte era hjärta v.7-19

Denna varning återkommer tre gånger. Varje gång följer den på orden ”Om ni hör

hans röst.” Att förhärda sig är att göra sig hård och inte öppna sig för Guds tilltal. Denna förhärdelse får många negativa resultat:

1/ Att vi ”far vilse i hjärtat” v.10

2/ Att vi blir bedragna av synden v.13

3/ Olydnad v.18

4/ Vi utestänger oss från Guds välsignelser v.19Denna utveckling börjar i vårt tankeliv. Vi ”far vilse i hjärtat”. Om vi inte avvisar dessa negativa tankar kommer de till slut att bedra oss så att vi också handlar felaktigt. I Jakobs brev liknas detta vid havandeskap. Då vi har burit begäret i oss tillräcklig länge kommer det till slut att föda fram synd (Jak 1:15).Hebreerbrevets författare håller fram berättelsen om Israels folk i öknen som ett varnande exempel. I stället för att gå in i det utlovade landet, som Gud hade förberett för dem, lyssnade man till majoriteten av spanarna som talade in otro i folket och sa att det aldrig skulle gå. Resultatet blev att folket missade uppfyllelsen av Guds löften och fick fortsätta att leva i öknen.Uppmuntra varandra varje dag v.13

Det finns tillräckligt många i dag som talar otro. Vi behöver människor som uppmuntrar folket att gå vidare och sätta tilltro till Guds löften, lyssna till hans röst och gå framåt i lydnad. Vi har inte bara ansvar för att inte själva bli förhärdade. Vi har också ansvar att tala tro och tillit till Gud och hans löften för att hjälpa andra att inte bli förhärdade.C – Uppgifter för samtal och självstudier

V.1-6

1/ Varför är det viktigt att se på Jesus?

2/ Vad innebär det att se på Jesus? Hur gör man det?

3/ Vilka skillnader talas det om mellan Moses och Jesus?v.7-19
4/ På vilka olika sätt kan vi ”höra hans röst”? Samtala om egna erfarenheter.

5/ Vad innebär det enligt Hebreerbrevet att bli förhärda?

6/ Vilka råd får vi för att inte bli förhärdade?

7/ Hur kan vi leva ut dessa råd i verkliga livet?

8/ Vad kan vi lära av Israels barn i öknen, då det gäller att komma in i Guds löften?

9/ vilka av Guds löften kan vi praktisera det på?Vers för eftertanke och memorering:
”Om ni hör hans röst i dag, förhärda inte era hjärtan” (vers 7)

Inga kommentarer: