26 aug. 2015

Nu är det torsdag! - reflektioner från Moseböckerna (37)

På den engelska sidan har vi under en tid lagt in ett avsnitt av Harold Webbers It´s Thursday, reflektioner från Moseböckerna. Här kommer ett avsnitt översatt till svenska.

“Därför bör farao nu se sig om efter en klok och förståndig man att göra till styresman över Egypten.” (1 Mos 41:33)

Förutom att Gud gav Josef uttolkningen av Faraos dröm, talade han också om för honom på vilket sätt han tänkte rädda Egyptienra från svält. Josef kunde ha begränsat sig till att bara uttolka Faraos dröm. Det var allt han var ombedd att göra. Men Josefs hjärta var fullt av kärlek och omsorg för andra. Vi kunde se det i hans inställning gentemot de fångar han betjänade när han var i fängelse. Och här ser vi det igen när han berättar för Farao vilket botemedel som skulle kunna rädda nationen från den överhängande domen.

Det är en stor frestelse för oss att bara göra minst möjligt av det som förväntas av oss,  bara det som vi är ombedda att göra eller som krävs.  Jesus sa att vi skulle vara villiga att göra mer än det som förväntas eller krävs. ”Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom.” (Matt 5:41)  Om vi gör detta kommer människor att inse att vi är annorlunda, att vi äger något annorlunda inom oss. 

 Farao insåg att det var något särskilt med denne man. ”Finns det någon som äger Guds ande så som han?” Vad var det som Farao såg i Josef, som fick honom att ha denna insikt? Vi vet att Farao observerade hans andliga gåvor av urskiljning och visdom (v. 39), och utan tvivel också den kärlek, som Gud den Helige Ande hade givit Josef.

Nu är det en sak att känna igen ett problem, att se ett behov. Det är något annat att veta vad som skulle kunna lösa problemet, och ännu något annat att ha den praktiska förmågan att kunna göra det som behövs. Ofta krävs det tre mycket olika människor, en som kan diagnostisera eller identifiera problemet, en annan som kan tänka ut hur problemet skulle kunna lösas, och så ännu en som har den praktiska förmågan som behövs för att lösa problemet.

Utöver de andliga gåvor som Gud hade givit Josef, utrustade han honom också med en förståelse av vad som behövde göras för att rädda nationen samt förmågan att genomföra det. Gud den Helige ande ger oss inte bara andliga gåvor, han utrustar oss också att göra praktiska saker som de tidigare aldrig kunnat göra, eller också frigöra och förstärka en tidgare oanad talang.

Läs i 2
”Herre, fyll oss med din Helige Ande och hjälp oss att känna igen och att använda de gåvor du har givit oss, med en villighet att ge mer och göra mer än det som förväntas eller krävs av oss, Amen” 

Inga kommentarer: