4 aug. 2015

Gud kan ge kraft!

Rut och jag befinner oss just nu på Storefjell och Senior-festivalen 2015. Ämnet för vår förkunnelse är "Gud kan" och varje möte har ett tema som börjar med orden "Gud kan...". Ikväll ska jag tala över temat "Gud kan ge kraft".

Det var inget imponerande team Jesus skickade ut i världen då han skulle lämna dem. Det var en fiskare som inte lyckades fånga en enda fisk på en hel natt. Det var en landsförrädare som tog upp skatt åt ockupationsmakten. Lärjungarna hade inte mycket utbildning. De hade inga teologiska examina att falla tillbaka på. De hade ingen erfarenhet att vara ledare.

Petrus skulle bli ledare för teamet som skulle gå ut och berätta om Jesus. Hans senaste bedrift var att han förnekade Jesus tre gånger. Och alla de andra som skulle stå upp för Jesus flydde ut i natten då man kom för att gripa Jesus i Getsemane.

Det första uppdraget lärjungarna fick efter tre års "officersutbildning" hos Jesus var att vinna hela världen. De fick order till Jerusalem, Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (Apg 2:8).

Hade Gud kunnat göra samma verk genom mer välutbildade män med mer erfarenhet? Ja, Gud kan. Men det hade inte varit lätt. Vår egen utbildning och kompetens gör att vi har lätt att lita mer på oss själva än på Guds kraft.

Nu hade de fått ordern att vinna världen. Men de som skulle vinna världen, låste in sig av fruktan. De var rädda att världen skulle hitta dem.

Men så sker undret. Den Helige Ande faller över lärjungarna, och lärjungarna glömde plötligt en sak. De glömde bort att de var rädda. De låste upp dörren och gick ut på gatan och förkunnade Jesus så att tretusen människor blev frälsta och medlemmar i församlingen.

Några dagar senare började motgångarna och problemen. Lärjungarna fick myndigheterna emot sig och fick order att aldrig mer förkunna om Jesus. Då problemen började hopa sig handlade det inte om att ta i mera. Det handlade om att ta emot mera. Lärjungarna gick in och bad till Gud. De bad inte om att bli beskyddade, de bad om att få mer frimodighet. Resultatet blev att de "alla fylldes av den helige ande och förkunnade frimodigt Guds ord" (Apg 4:31)

Gud kan ge kraft. Men hur tar man emot denna kraft? Det krävs tydligen ingen speciell utbildning. Det kravs ingen speciell erfarenhet. Det är egentligen bara en enda sak som krävs. Törst!

Då Jesus inbjuder säger han: "Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.” Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad." (Joh 7:37-39)

Din törst är Guds möjlighet i ditt liv! Det är inte nog att komma fram och be om kraft från den Helige Ande. Jesus sa inte att den som törstar skulle komma och be om kraft. Han sa att den som törstar skulle komma och dricka. Ibland är vi så ivriga att be om kraft att vi glömmer att dricka. vi glömmer att ta emot kraften, att ta in den.

Tror du på Guds löfte till dig om att han utöser sin Ande över alla människor? Om du tror det kan du bara säga tack. Ett tack som tar emot. Ett tack som tar in. Ett tack som dricker.

Den som törstar, säger Jesus, får komma och dricka!

/Peter Baronowsky

Inga kommentarer: