4 aug. 2015

Hebreerbrevet - Del 2 - Gud bekräftar sitt ordHebreerbrevets andra kapitel handlar om att Guds ord inte står ensamt. Gud bekräftar förkunnelsen med tecken och under, kraftgärningar och genom den helige Andes gåvor.

A- Översikt över kapitel 2

v.1-4 Budskapet om frälsning. Gud har bekräftat budskapet med tecken och under och olika slags kraftgärningar.
v.5-9 Jesus, som är större än änglarna har blivit krönt med härlighet och ära för att han led döden.
v.10-13 Jesus, den som helgar oss
v.14-18 Jesus har segrat över döden och djävulen för att befria oss och hjälpa oss i våra frestelser.


B – Kommentar Hebr 2
Guds vittnesbörd v.1-4
Kapitel två börjar med en varning för att glida bort från budskapet och tappa kursen (v.1) och att inte värdesätta frälsningen (v.3). Gud förkunnade budskapet, inte bara med ord, utan också med gärningar. Han lät ordet bli människa. I vers fyra står det att Gud har gett förkunnelsen sin bekräftelse (vittnesbörd) genom övernaturliga gärningar. Ett vittnesbörd är något som bekräftar sanningen i förkunnelsen. Guds bekräftelse består enligt vers fyra av:
-tecken och under
-olika slags kraftgärningar
-dela ut den helige Ande (den helge Andes gåvor enl. Folkbibeln)

-Guds vittnesbörd genom Jesus
I Jesu verksamhet på jorden säger han ofta att gärningarna är beviset, vittnesbördet, på att Jesu undervisning är trovärdig.”De verk, som jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig”(Joh 5:36)
”Men om jag för de gärningarna, så tro åtminstone på dem, om ni nu inte kan tro på mig”(Joh 10:38)Se också:Joh 14:11Joh 15:24Luk 7:19

-Guds vittnesbörd genom lärjungarna
Jesus sa också att de övernaturliga bekräftelserna skulle följa lärjungarnas förkunnelse.
”Den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större.”(Joh 14:12)
”Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det”(Mark 16:20)
I lärjungarnas verksamhet kan vi se hur Jesu ord ständigt uppfylls:”Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stor under och tecken bland folket”(Apg 6;8)
Se också:Apg 2:43Apg 4:30Apg 5:12Apg 5:16
Apg 8:6


Jesus befriaren v. 14-18
Jesus har kommit för att:
-befria oss från fruktan v.15
-befria oss från slaveri v.15
-ta straffet för våra synder v.17
-hjälpa oss i frestelsen v.18

Vår motståndare, djävulen, gör allt han kan för att fylla oss med fördömelse och fruktan. Han vill stjäla det liv Guds säger att han har gett till dig. Jesus säger:”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd” (Joh 10:10). Det är viktigt att vi lär oss att lita mer på Gud och hans ord, som vill ge oss liv i överflöd, än på tjuvens röst som vill stjäla Guds liv fån oss.


C – Uppgifter för självstudium och samtal
v.1-4
1/På vilka sätt kan vi glida bort från budskapet och tappa kursen?
1/Hur kan vi motverka den utvecklingen?
3/Gud har utrustat alla kristna med den Helige Andes gåvor (1 Kor 12:7+11). Om vi inte upplever det i våra liv, vad kan vi göra för att leva i det Gud säger att vi har?

v.5-9
4/Hur beskrivs Jesus i förhållande till änglarna?
5/Vad betyder det att allt ännu är lagt under hans fötter?

v.10-13
6/På vilket sätt blev Jesus fullkomnad?
7/Vilka konsekvenser får det för oss?
8/Vilken betydelse har det att de som blir frälst kallas barn och bröder?

v.14-18
9/Vilken väg måste Guds son gå för att göra slut på dödens makt?
10/Vad är resultatet av Jesus seger?
11/Var står Jesus i förhållande till våra prövningar och vårt lidande?


Vers för eftertanke och memorering
"Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas”

Inga kommentarer: