26 aug. 2015

Den Uppriktiga Mannens Protest!- David Wilkerson | Juni 1998 -
 
Jag fick ett brev från en broder i Kristus, som nog skulle betrakta sig som en uppriktig man. Ändå kunde man få en känsla av bitterhet i hans brev.

Broder Wilkerson, vad har hänt med er? Ni brukade predika kraftfullt emot synd. Men jag är rädd att ni har blivit mjukare på senare tid. Ert senaste budskap (vid Jubilee) berättigar folk att synda. Ni erbjuder bekväma kompromisser istället för att övertyga folket om synd.

Gå tillbaka till att predika helgelse! Jag syndar inte och har inte synd i mitt liv. Ingen behöver synda.
Han fortsatte anmärka i långa stycken, på den tillrättavisning, som enligt honom saknades i min predikan.

Snälla - försök förstå mig, det finns en sak som jag fruktar mest, som predikant. Det är att mina predikningar dömer den rättfärdige och tröstar den onde. 


_________________________

Avsnittet ligger ute på nätet på svenska, men utan boktäverna å, ä och ö, vilket gör det nästan oläsligt. Jag har kompletterat texten med de bokstäver som fattas, men jag får inte publicera artikeln enligt copyrightbestämmelserna. Jag får däremot skicka ut den som e-post.

Vill du ha artikeln i din mejl-låda kan du skicka ett mejl till info@rupeba.se, och skriva "Wilkerson" som ärendemening. (Du som redan anmält dig behöver inte göra det igen).

Din e-postadress kommer jag bara att använda till utskick av artiklarna från David Wilkerson en gång i veckan.

/PB 

Inga kommentarer: