30 aug. 2015

Tidig söndagsmorgon i sydligare nejder

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Sommarledigheten håller på att ta slut. Nästa söndag är det kadetternas välkomstmöte på Templet i Oslo. Sex nya kadetter börjar och tillsammans med andraårskadetterna kommer vi att ha 14 kadetter på Officersskolan det närmaste året.

Förra söndagen var vi på gudstjänst på Frälsningsarmén i Alicante. Men låt mig gå tillbaka i tiden. För fjorton är sedan var Rut och jag talare på en påskkonferens på Frälsningsarméns kursanläggning i Denia, norr om Alicante. Anläggningen heter Camp Saron och ligger på gångavstånd till stranden.

På den tiden arbetade Rut och jag på Frälsningsarmén Sociala Insatittut i Stockholm och livsåskådningsprogrammet, Tio Steg Framåt, började spridas över världen. I Spanien var det en officer, Carlos Allemand, som översatte programmet tll spanska. Vi hade en del kontakt med honom då och fick reda på att han hade fått order att starta en frälsningsarmékår i Alicante och att han skulle vara med på vår påskkonferens.

På vår pionjärkår i Nacka samlade vi då en del pengar för att stödja den nya kårplanteringen i Alicante. Då vi reste ned hade vi ett antal tusen kronor, jag kommer inte ihåg hur mycket, men jag tror det var 10.000:-. De pengarna skulle bland annat gå till Biblar i den nya kåren.

Vi träffade Carlos och Emma på konfensen och förmedlade gåvan från kåren i Nacka. Carlos berättade då att de skulle se på två lokaler veckan därpå som kunde lämpa sig för att starta Frälsningsarmén i Alicante.

Efter att vi kommit hem hörde vi att båda hyrevärdarna nekade Frälsningsarmén att hyra då de fick reda på att vi var en evangelisk kyrka. Ett inte helt ovanligt problem i sydeuropa där den katolska kyrkan dominerar. Sedan hörde vi inget mer.

Då vi nu fjorton år senare råkade befinna oss i Alicnate, sökte vi upp Frälsningsarmén för att gå på gudstjänst på söndagsörmiddgen. Jo då, vi hittade kåren. En livaktig liten kår med några brinnande soldater och ett beundransvärt socialt program efter söndagsgudstjänsterna. Och biblarna fanns där.

Under den gångna veckan har jag också skrivit färdigt ett nytt studiehäfte om de två Thessalonikerbreven. Häftet blir på runt 20 sidor i A4-format eller ca 40 sidor i A5-format. Jag har inte bestämt vilket ännu så länge.

Det är ett material som passar bra för cellgrupper eller bibelstudiegrupper med många frågeställningar för samtal eller enskilt studium. Jag räknar att det blir möjligt att beställa häftet under den kommande veckan.

Så har det blicit en del läst också för min del. Jag har börjat läsa en bok som kom ut 1952 av Vance Havner med titeln Hearts Afire (Brinnande hjärtan), med undertiteln "Ljus över framgångsrikt själavinnande".

Det är ingen frälsningsarmébok även om det låter så i förordet. Havner skriver (fritt översatt från engelskan) att han önskar att boken "ska ge en klar trumpetsignal, för det är hög tid för varje Kristi soldat att förbereda sig för striden."

Ha en välsignad kommande vecka!
Peter Baronowsky

Inga kommentarer: