24 aug. 2015

Hebreerbrevet 5 - Fast föda

   Då vi är nyfödda är det naturligt att vi behöver modersmjölk. Men det är inte meningen att vi ska förbli spädbarn hela livet och behöva ammas.

   Det är fint att se ett nyfött barn somligger i sin vagn utan att kunna ta vara på sig själv. Men det är tragiskt om det ser likadant ut femton år senare.

  Då vi har varit kristna en vecka borde vi har lärt oss något som vi kan lära ut till den blir pånyttfödd. Då vi har varit kristna i två veckor borde vi ha en stor källa av erfarenhet att ösa ur. Då vi har varit kristna i ett helt år....


Hebreerbrevet 5 – Fast föda
 
A - Översikt över Hebreerbrevet 5

v.1-6 Översteprästen – och Jesus
v.7-10 Jesus lärde lidande genom lydnad
v.11-14 Från modersmjölk till fast föda. Kristen mognad

B – Kommentarer Hebr 5

Översteprästen och Jesus v.1-6
Översteprästens tjänst jämförs med Jesu tjänst.

Översteprästen:
a/ var utsedd bland människor v.1
b/ var insatt att göra tjänst inför Gud för människors räkning v.1
c/ var insatt för att bära fram gåvor och offer för synder v.1
d/ Kunde visa fördrag med de vilsegångna eftersom han han själv var svag v.2
e/ Måste bära fram syndofferför sig själv v.3
d/ Kallad av Gud v.4

Jesus:
-är en överstepräst till evig tid v.6
-är en överstepräst som bringar evig frälsning v.9-10

Lydnad genom lidande v.7-10
Jesus fick lära sig lydnad genom lidande. Lydnad är inte en nådegåva som kommer automatiskt. Lydnad är något som måste läras in och den inlärningsprocessen kan ofta vara svår. Barnet som växer upp och gör saker som skadar sig själv och andra måste stoppas och tillrättavisas av kärleksfulla föräldrar. Om barnet inte tillrättavisas kan det kanske komma att utvecklas till en person som i ännus törre utsträckning är till skada för sig själv och andra.

Varje gång jag lär mig något om lydnad innebär det ett viss mått av lidande för mig, eftersom min egen vilja kommer i kollisionskurs med Guds. (Se också Hebr 12:4-12)

Från modersmjölk till fast föda v.11-14
Då vi är nyfödda är det naturligt att vi behöver modersmjölk. Men det är inte meningen att vi ska förbli spädbarn hela livet och behöva ammas.

Det är fint att se ett nyfött barn somligger i sin vagn utan att kunna ta vara på sig själv. Men det är tragiskt om det ser likadant ut femton år senare.

Då vi har varit kristna en vecka borde vi har lärt oss något som vi kan lära ut till den blir pånyttfödd. Då vi har varit kristna i två veckor borde vi ha en stor källa av erfarenhet att ösa ur. Då vi har varit kristna i ett helt år.....

Hur växer man som kristen? - Genom träning. (v.14)
-Man lär sig a v Guds ord genom att läsa det
-Man lär sig ha gemenskap med Gud genom att be
-Man lär sig lydnad genom att lyda

C – Uppgifter för självstudium eller samtal
v.1-6
1/ Jämför översteprästens tjänst med Jesu tjänst. Vilka likheter finns? Vilka skillnader?

2/ Jesus omnämns i vers 5 och 6 både som överstepräst och präst? Vad innebär dessa ord i Jesu tjänst?

v.7-10
3/ Vad blir resultatet av Jesus tjänst? v.9

4/ För vem gäller detta?

5/ Finns det ett sammanhang mellan bönhörelse och att böja sig inför Guds vilja? v.7

6/ Vad innebär det att böja sig inför Guds vilja?

v.11-14
7/ Vilka tecken på andlig mognad nämns här?

8/ Vad innebär mjölk i detta sammanhang? Vad innebär fast föda?

9/ Vad menas med ”undervisning om rättfärdighet”? v.13. Jämför med Rom 10:2-4.

10/ Hur sker utvecklingen mot mognad?


Vers för eftertanke och memorering
Den fasta födan är till för vuxna, för dem som träget övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott och ont
v.14


Översikt över letionerna i Studiehäftet Bibelstudier från HebreerbrevetHebreerbrevet - Inledning
Hebreerbrevet 1 - Korset och tronen
Hebreerbrevet 2 - Guds vittnesbörd
. 3
Hebreerbrevet 3 – Att höra Jesus tala. 10
Hebreerbrevet 4 – Kraften i Guds ord. 12
Hebreerbrevet 5 – Fast föda. 15
Hebreerbrevet 6 – Den kommande världens krafter. 17
Hebreerbrevet 7 – Ett bättre hopp. 19
Hebreerbrevet 8 – Ett bättre förbund. 21
Hebreerbrevet 9 – Kraften i Jesu blod. 23
Hebreerbrevet 10 – Kasta inte bort er frimodighet 25
Hebreerbrevet 11 – Trons kapitel 27
Hebreerbrevet 12 - Med blicken fäst på Jesus
Hebreerbrevet 13 – Förebilder

Inga kommentarer: