8 aug. 2015

Bloggpredikningar

Har du märkt att sidan med bloggpredikningar har återuppstått till nytt liv? Varje vecka publiceras en ny bloggpredikan.

Med bloggpredikan menar jag en kortare undervisning i något aktuellt ämne. Ofta är temat hämtat från någon av texterna i månadens bibelläsningsplan. Du får gärna använda bloggpredikningarna på din blogg om du anger källan och länkar till orginalet.

Besök sidan med bloggpredikningar HÄR.

Inga kommentarer: