29 aug. 2015

Vad vill Gud?

I alla tre texter i dagens bibelläsning enlgt vår bibelläsningsplan återkommer samma fråga. Vad vill Gud egentligen?

I Efesierbrevet möter oss uppmaningen: "Sök förstå vad som är Herrens vilja" (Ef 5:17).

I Första Samuelboken ställer David gång på gång frågan om vad som är Herrens vilja: "Då frågade David Herren..." (1 Sam 23:2)

I Jeremia bok frågar de Herren "Tala om för oss vart vi skall gå och vad vi skall göra" (Jer 42:3).

Det verkar som om de levde sina liv med en ständig fråga till Gud om vad han vill i varje situation.

Hur är det med oss idag? Är vi lika angelägna att fråga Gud? Vi kanske tycker att vi vet vad Gud vill att vi ska göra och så kör vi bara på utan att leva med frågan. Men även om vi vet vad Gud vill att ska göra med våra liv, borde det kanske alltid finnas en fråga om hur och när det ska ske.

Här kommer dagens texter med mini-kommentarer:

Fredag den 29 augusti
Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR


Från dagens bibelläsning:


- Pröva vad som är Herren kärt - Efesierbrevet 5 - Läs HÄR.
  Studiefrågor till Ef 5 finner du HÄR.- "Då frågade David Herren" - 1 Samuelsboken 23 - Läs HÄR.

- Vart ska vi gå? Vad ska vi göra? Jeremia 42 - Läs HÄR.

Inga kommentarer: