17 aug. 2015

Hebreerbrevet 4 – Kraften i Guds ord


Ibland ser det ut som om ateisterna har större tro på kraften i Guds ord än de kristna. Ateistiska totalitära regimer har många gånger gjort allt som står i deras makt för att förhindra att folket kommer i kontakt med Bibeln. Vissa perioder har Bibeln varit en attraktiv smuggelvara, där hängivna kristna med risk för sin egen säkerhet, smugglat in det som den totalitära regimen så starkt fruktat – Guds ord. Hebreerbevets fjärde kapitel betonar kraften i Guds ord. 

A - Översikt över Hebreerbrevet 4
v.1-2
-Ta emot det glada budskapet och smält samman med det.
v.3-11
-Att komma in i Guds vila
v.12-13
Kraften i Guds ord
v.14-16
Låt oss frimodigt träda fram till nådens tron.

B – Kommentarer Hebr 4
Guds ord v.1-2 och v.12-13
Två gånger i kapitel fyra talas det om Guds ord och hur det verkar. Guds ord beskrivs som ett effektivt vapen, till och med skarpare än ett tveeggat svärd.
Men ett vapen har ingen effekt om det inte används.

I den andra versen talas det om två grupper människor som tar emot Guds ord. De två grupperna hade tagit emot samma budskap, säkert suttit i samma församling. För den ena gruppen blev budskapet ”till ingen nytta”, för den andra gruppen kunde det vara livsavgörande.

Tänk vilket slöseri med tid att sitta och lyssna på den ena predikan efter den andra ”till ingen nytta”. Vi får bara nytta av Guds ord om vi öppnar våra liv för Guds tilltal och låter Guds ord verka det som Gud avsett för våra liv. I Folkbibelns översättning står det att de inte fick nytta av ordet ”eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det”.

Gud vill att vi ska ta emot ordet så att det får smälta samman med oss. Så att Guds ord inte bara blir tomma ord, utan att Guds ord får ”bli kött” i oss. Guds ord har makt att förvandla våra liv. Vi blir födda på nytt ”genom Guds levande ord” (1 Per 1:23). Bibeln säger till och med att vi kan bli delaktiga av gudomlig natur genom att ta emot Guds löften i våra liv. (2 Petr 1:4)

Det finns kraft i Guds ord – om vi bara öppnar våra liv och låter Gud verka med sitt ord i oss och genom oss. Eller som William Booth lär ha sagt på sin dödsbädd: ”Det finns kraft i Guds löften – om vi bara tror dem.”

Kom in i Guds vila v.1-11
Vila är ett huvudord i kapitel fyra. Det nämns 12 gånger i de första 11 verserna.
Den vila det talas om här är inte en vila där vi har semester och ligger i hängmattan och vilar från vårt arbete. Det handlar inte heller om livet efter döden, som vi ofta kallar den sista vilan. Den vila det talas om här är en vila som gäller i dag och som kan bära oavsett de yttre förhållandena. Det handlar om den inre vilan som Jesus talar om då han säger: ”Kom till mig...jag skall skänka er vila...vila för er själ”(Matt 11:28-29):
-Det är en vila där vi får kapitulera för Gud. Där vi får sluta att kämpa emot Gud och i stället överlämna oss i hans händer
-Det är en vila där vi får lämna slaveriets land (Egypten), och självverksamhetens land (öknen) och komma in i vilan i löfteslandet (5 Mos 8:7-10). Vi får lämna prestationslandet, där allt hänger på hur mycket jag anstränger mig, och i stället vila i hans hand och uppleva hur han bär mig.
-Det är en vila där jag får ny kraft, ”Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft.”(Psa 23:2-3)

C – Uppgifter för självstudium eller samtal
v.1-2
1/ Hur får vi nytta av ordet?
2/ Hur kan ordet ”smälta samman” med oss?

v.3-11
3/ Vem är det som kommer in i Guds vilja enligt dessa verser?
4/ Vad innebär ”Guds vila”? Försök att beskriva med egna ord eller med egna erfarenheter.
5/ Finns det inte en risk att vi skapar passiva kristna om vi talar för mycket om ”Guds vila”?

v.12-13
6/ Vilka egenskaper har Guds ord enligt dessa verser?
7/ På vilket sätt verkar Guds ord på oss enligt dessa verser?

v.14-16
8/ Varför är det så viktigt att ”hålla fast vid vår bekännelse”?
9/ Vilken bekännelse är det vi ska hålla fast vid?

Vers för eftertanke och memorering
Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp” (Hebr 4:16)


Inga kommentarer: