20 apr. 2018

Dag 1


KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön.
Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"


Dag 1 - 20 april - Dagens bibelläsning: Apg 2:22-47


   Bön: Gud, tack att du kallar på ditt folk, att du inbjuder till en högtidssamling. Nu lyfter vi upp vår nationella samling inför dig och ber att du Gud i din nåd vill vara mäktigt bland ditt folk. Jesus kom var centrum bland ditt folk. Nu kör vi!    Veckans bönefokus: Alla som medverkar – från tekniker till musikanter, från mötesvärdar till mötesledare.

Inga kommentarer: