19 apr. 2018

Dag 2

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön.
Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"


Dag 2 - 19 april - Dagens bibelläsning: Apg 2:1-21


   Bön: Himmelske Fader, tack för Hjälparen den helige Ande. Välkommen helige Ande! Elias Gud vårt rop besvara: Sänd din eld, sänd din eld! Välkommen helige Ande! Smält mig, fyll mig, tänd mig och sänd mig!   
Veckans bönefokus:
Alla som medverkar – från tekniker till musikanter, från mötesvärdar till mötesledare.

Inga kommentarer: