25 apr. 2018

...och er gamla män skall ha drömmar...

Den citerade versen börjar med orden "Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud..."(Apg 2:17)

De sista åren har jag läst eller hört om många händelser där Gud talar till människor i en dröm. Alla drömmar är naturligtvis inte från Gud, men det kan kanske vara så att Gud har en speciell ingång i vårt tankeliv då vi sover och inte direkt avvisar tankarna vi får.

Jag har läst om ett antal olika tillfällen där Gud uppenbarat sig för muslimer i drömmen, och att drömmen så småningom lett till att de blivit kristna. 

Jag har också hört om situationer där Gud talat till människor som inte har känt till Frälsningsarmén. Drömmar som sedan har lett till att de gått in i fulltidstjänst för Gud i Frälsningsarmén.

Jag återger berättelserna här med reservation att jag kan ha missuppfattat någon detalj eftersom jag fått några av dem förmedlade genom tolk.

I Lettland var det en kvinna som blev frälst medan hon avtjänade ett straff i fängelse. Då hon avtjänat sitt straff började hon och hennes man att på egen hand arbeta för Gud. De ordnade barnläger och startade en hjälpverksamhet för missbrukare.

En natt såg hon i en dröm att hon gjorde samma arbete i en uniform. Hon bodde i en stad där Frälsningsarmén inte har något arbete. Vid ett senare tillfälle var hon på besök i en stad tio mil från hemorten och där såg hon en frälsningssoldat. Då hon såg uniformen kände hon igen den från sin dröm. Detta ledde till att hon och hennes man blev soldater och senare officerare. De är nu framgågsrika i sitt arbete som kårledare i den stad där hon först kände igen uniformen från sin dröm.

Vid ett senare tillfälle hörde jag om ett kristet par som bodde tio mil väster om Riga. Där bedrev inte heller Frälsningsarmén någon verksamhet. Deras son, som jag tror var i åttaårsåldern vid det tillfället, fick en återkommande dröm där han såg sina föräldrar i uniform. Han berättade detta för sina föräldrar vid upprepade tillfällen. Då officeren från en stad på västkusten besökte staden där familjen bodde för att undersöka möjligheten att starta en kår där fick hon kontakt med familjen. Paret blev soldater och mannen är nu snart färdig med sin officersutbildning.

I helgen hörde jag berättas om hur Frälsningsarmén för tio år sedan startade sin verksamhet i Mali i Afrika. En pastor i Mali såg i en dröm en grupp människor med vita uniformer. De hade trumpeter och de ropade ut "Vänd om för himmelriket är nära". I drömmen såg han också sin mor och hon sa till honom att han skulle bli en del av den gruppen han sett i sin dröm. Drömmen var så verklig så han kunde inte släppa den. Han berättade för andra människor om sin dröm och någon gav honom till och med en trumpet.

Pastorn hade aldrig sett eller hört talas om Frälsningsarmén. Han sökte på internet för att se om han kunde hitta något om dessa människor. Han googlade på vita uniformer, trumpeter, bibelordet han hade hört och många andra sökord. Plötsligt kom det upp en bild på en grupp människor med vita uniformer och trumpeter. Inslaget kom från Kongo och kallades för Frälsningsarmén. Han letade fram adressen och åkte dit. Då han kom in i lokalen möttes han av budskapet:  "Vänd om för himmelriket är nära". Den pastorn var den som senare reste tillbaka till Mali och startade Frälsningsarmén där. 

(Bilden: Musikkår i Kongo som jag hittade på internet. Vill du höra hur det låter: Lyssna HÄR)

Hur kommer det sig att Gud "i de sista dagarna" i ökad omfattning talar till oss i drömmar? Kan det vara så att vi kristna, som det också beskrivs i Bibeln, i de sista dagarna blivit så "varken varma eller kalla" att vi inte prioriterar tid tillsammans med Herren i bibelläsning och bön, så att Herren kan tilltala oss då. Kan det vara så att Gud måste tala till oss då vi sover och då vi inte har några försvarsmurar?

/PB

Inga kommentarer: