1 apr. 2018

Dag 20

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"

Dag 20 - 1 april - Dagens bibelläsning: Luk 24:1-12


   Bön: Halleluja! Graven är tom! Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus att du besegrade döden och är en uppstånden, levande Frälsare och Herre mitt ibland oss. Jesus, tack för den tomma graven!
   Veckans bönefokus
: Tonårskongressen vid den nationella samlingen

Inga kommentarer: