15 apr. 2018

Dag 6

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"


Dag 6 - 15 april - Dagens bibelläsning: Joh 10:1-10

   Bön: Jesus, tack för att du ger liv, liv i överflöd. Du är i sanning "Den gode herden" och vi ärar och bekänner dig som "Den gode herden". Vi ber också om nåd, Herre, i de sammanhang där du vill använda oss, låt oss få vara goda herdar.
   Veckans bönefokus: 
Alla de människor vi möter på gatorna under den nationella samlingen

Inga kommentarer: