18 apr. 2018

Sverige är ett missionsland – för både kristna och muslimer


- Olof edsingers blogg -

Religionens plats i vårt svenska samhälle diskuteras som aldrig förr. Nu senast är det frågan om muslimska böneutrop som har fått känslorna att svalla, men detta är vare sig det första eller sista exemplet på hur islams närvaro i Sverige debatteras i media. En aktuell studie från Pew Forum hävdar att Sverige år 2050 kan komma att få den största andelen muslimer i hela Europa. Både i kyrka och samhälle behöver vi därför vara rustade för denna nya vardag.

Något som hittills inte har fått så mycket uppmärksamhet som det förtjänar är den muslimska missionsverksamheten. På ett antal platser i Sverige engagerar så kallade Dawah-team unga muslimer med ambitionen att dela med sig av sin tro. På muslimska poddar diskuteras vikten av att vinna själar för islam och muslimska grupper tar fram material som riktar sig specifikt mot den kristna tron. Ett exempel kan vara häftet ”Jesus i islam enligt Bibeln” som åtminstone för ett par år sedan delades ut i Stockholms moské, där författaren för fram argumentet att evangelierna är fulla av motsägelser och att ”Jesus själv aldrig ens hade i åtanke att offra sig för andras synder”.

Det är helt i sin ordning att religioner och deras anhängare gör vad de kan för att dela med sig av sin tro till andra. Samtidigt har svensk kristenhet haft ett ambivalent förhållningssätt till islams och Koranens anspråk. Ett välkänt exempel kommer från Svenska kyrkans senaste ärkebiskopshearing, där de flesta kandidaterna inte kunde svara klart på frågan om Jesus ger en bättre bild av Gud än Muhammed. Ett annat exempel är när fem präster från Stockholms domkyrkoförsamling 2015 skrev på DN Debatt att ”judar, kristna och muslimer vandrar mot samme Gud, var och en på sin väg”. I Dagens enkätundersökning året därpå var det drygt 30 procent av de svarande prästerna som helt instämde i samma påstående.


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: