11 apr. 2018

”Så stoppar vi hotet från Muslimska Brödraskapet”

Den rödgröna regeringens förringande av islamismens effekter måste nu ersättas av handling. Annars kommer dagens allvarliga utveckling att fortsätta, skriver Lars Adaktusson i Svenska Dagbladet.

"Således är systemet inte bara rättvist, utan också mest barmhärtigt mot samhället som helhet".
Systemet som åsyftas är sharia, budskapets avsändare är Islamiska Förbundet i Sverige via sin hemsida. Förbundet driver bland annat mosken på Södermalm i Stockholm och står den internationella islamiströrelsen Muslimska Brödraskapet nära. Detta enligt en nyligen publicerad forskningsrapport som beställts av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.

Som organisation är Muslimska Brödraskapet inte registrerad i Sverige, forskningsrapporten beskriver dock hur Brödraskapets idéer har vunnit terräng i vårt land och idag företräds av individer och organisationer som i den offentliga debatten gör anspråk på att representera Sveriges muslimer. Forskaren Aje Carlbom visar att medlemmarna i Islamiska Förbundet är lojala med Brödraskapets idéer och i allmänhet förespråkar sharialagstiftning, även om detta utåt dementeras av förbundets ledning.

Islamiska Förbundet är en av flera organisationer i Sverige som arbetar och pläderar för det som kallas ett "muslimskt civilsamhälle". Som begreppet indikerar är ambitionen att bygga en parallell struktur och i praktiken skilja islamiska intressen från samhället i övrigt. Separationen befästs i den praktiska verksamheten och genom den utbildning som bedrivs. Islamiska organisationer i Sverige bjuder återkommande in talare och förkunnare som sprider antisemitiska föreställningar och står för islamism, exempelvis i synen på kvinnors rättigheter, konvertiter och homosexuella. 


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: