29 apr. 2018

Femte söndagen i påsktiden - ATT VÄXA I TRON

Hos 11:1-4, 1 Joh 4:10-16, Joh 16:5-11, Ps 98:1-8
Det ord som används för tro i grundtextens språk är ett rikt ord som också betyder trofasthet, tillit och förtröstan. Ibland har vårt svenska ord tro förringats till att betyda att man hoppas och tror på något, men kan inte riktigt veta. Detta är långt ifrån Paulus uttalande ”Jag vet vem jag tror på” (2 Tim 1:12). Tron är en fast övertygelse och tillit över det som ännu inte är synligt för våra fysiska ögon (Heb 11:1).

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: