17 apr. 2018

På bönepromenad i Riga

I söndags eftermiddag gick vi ut från Riga första kår på en bönepromenad i Riga.

Innan vi gick ut samlade vi deltagarna, informerade om bönevandringen och invigde oss inför uppgiften.

Sedan gick vi tillsammans under tyst bön till frihetsmonumentet. Där bad vi tillsammans och delade upp oss i tre grupper.
Den första gruppen gick till Kommunahuset.Där bad vi för deltagarna i kommunfullmäkte och styrelsen för Riga kommun. Vi bad för Ordföranden och övriga ledare inom kommunen.

Den andra gruppen gick till Domkyrkan och bad för alla kristna i Riga. Vi bad att det kristna inflytandet skulle influera stadens gator, familjer, hem och skolor.

Den tredje gruppen gick till Svarthuvudenas hus, ett handelshus från 1300-talet som ligger centralt mitt emot Kommunalhuset. Där bad vi att rättfärdighet och sanning skulle prägla affärslivet i Riga, att affärsmännen skulle få möta Jesus och att pengar skulle användas på ett vist sätt för att främja det som är gott.
Till slut återsamlades vi vid Frihetsmonumentet och bad att:
- Jesus, världens ljus skulle få lysa in i människornas hjärtan i Riga

- Den Helige Ande skulle få färga varje gata, varje hus, varje stadsdel
- Människor skulle få sina ögon öppnade och känna igen den sanne allsmäktige guden som har uppenbarat sig själv i Jesus och i Bibeln.
- Många människor skulle bli frälsta och förvandlade.

Vi förstod att bönestunden haft stor betydelse också för deltagarna. Vi såg tårfyllda ögon och fick höra repliken "Kan vi inte göra det här oftare".


/PB 

Inga kommentarer: