12 apr. 2018

Vad kräver Migrationsverket av en konvertit? Öppet brev till Migrationsverket

- Clive Adams och Sara smedjegård i Metro -
 

Alltför ofta blir domen: "Migrationsverket bedömer att tillförlitligheten i din konvertering inte är äkta", skriver ledarna för Frälsningsarmén.
Frälsningsarmén möter många flyktingar med rötter i Afghanistan. En del av de vi möter finner här, i världens mest sekulariserade land, en tro på den gud som kristna bekänner sig till. De konverterar – på riktigt. I Afghanistan finns inte friheten att välja eller byta religion, att bo där som kristen är för dem förenat med livsfara.

De har flytt från en situation och ett system som de upplever kränkande, våldsbejakande och tvingande och kommer hit till vårt land som värnar om frihet och mänskliga rättigheter.

Kanske är det svårt för sekulariserade svenskar att förstå att människor väljer en tro som många i Sverige har valt bort. Men här är ju det okej, här får vi välja och här finns inget tvång. De som vi möter har genuint och av hela hjärtat valt att tro på Jesus så som Bibeln beskriver honom; de har blivit kristna.  Men här i världens mest sekulariserade land ska en offentlig myndighet bedöma om deras konvertering är äkta. Hur bedömer Migrationsverket det? Alltför ofta upplever vi att domen blir: ”Migrationsverket bedömer att tillförlitligheten i din konvertering inte är äkta”.Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: