30 apr. 2018

Elias Brunzell: Vill muslimer lära sig om kristendom?

- Dagen -
Fördömanden och anklagelser mot icke-troende är något som är frekvent i Koranen, skriver Elias Brunzell.

Det finns en välvilja från kyrkans håll att skapa förståelse och tolerans mot våra muslimska bröder och systrar som har kommit till Sverige, vilket vi har sett prov på den senaste tiden. Den 7 april fick en imam delta under minnesgudstjänsten i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm, en minnesgudstjänst för att hedra offren för terrorattacken i Stockholm ett år tidigare...

... Imam Mahmoud Khalfi, som fick läsa ur Koranen i Adolf Fredriks kyrka, läste ur sura (kapitel) 16 vers 90. En fin, fredlig vers från en av de fredligare Mekka-surorna, men långt ifrån en vers som kan representera hela Koranen för den som läst denna bok i sin helhet.

Hets, hot, fördömande och anklagelser mot icke-troende är något som är frekvent i Koranen. Judar och kristna benämns ofta i Koranen som “efterföljare av äldre tiders uppenbarelser” eller “People of the Scripture” (i den engelska översättningen). I sura 98 vers 6 kallas dessa tillsammans med månggudadyrkarna för “de uslaste av alla skapade varelser”. Kan det hända att Mahmoud Khalfi vid någon gång reciterat denna vers, eller någon av de andra nedvärderande verserna mot icke-muslimer när han predikat i Stockholms moské på Södermalm, där han för övrigt är direktör?

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: