7 apr. 2018

Dag 14

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"

Dag 14 - 7 april - Dagens bibelläsning: Sak 9:9-10:1
 

   Bön: Herre, tack för våren. Herre, vi ber om ett mäktigt andligt vårregn över vårt land så att det andliga livet som legat i torka i så många år äntligen kan få ge god gröda och tillväxt.
   Veckans bönefokus:
Alla vuxna som är med på den nationella samlingen 

Inga kommentarer: