18 apr. 2018

Dag 3

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön.
Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"

 

Dag 3 - 18 april - Dagens bibelläsning: Joh 3:16-21


   Bön: Gud vi vill tacka dig för general André Cox och kommendör Silvia Cox. Vi vill välsigna dem i ditt namn Jesus Kristus, vi tar emot dem som en gåva från dig. Helige Ande, tack för att du vill vara deras Hjälpare mäktigt och underbart dessa dagar.   
  Veckans bönefokus:
Alla som medverkar – från tekniker till musikanter, från mötesvärdar till mötesledare.

Inga kommentarer: