4 apr. 2018

Dag 17

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"

Dag 17 - 4 april - Dagens bibelläsning: Hagg 1:1-2:1
 

Bön: Helige Ande, hjälp oss att släppa blicken på allt vårt eget. Hjälp oss att känna och förstå att vi är här för världens skull. Låt på nytt ordet "Others" ljuda mäktigt i din frälsningsarmé!

Veckans bönefokus:
Alla vuxna som är med på den nationella samlingen 

Inga kommentarer: