10 apr. 2018

Dag 11

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"


Dag 11 - 10 april - Dagens bibelläsning: Matt 22:34-40

   Bön: Helige Ande, hjälp oss, hjälp mig att älska Herren Gud med hela mitt hjärta, med hela min själ och med hela mitt förstånd. Helige Ande, hjälp mig att älska Gud och min nästa.
   Veckans bönefokus: 
Alla de människor vi möter på gatorna under den nationella samlingen.

Inga kommentarer: